Toiminta digitaalisessa ympäristössä - jatkokurssi

Tervetuloa opiskelemaan Googlen tarjoamia sovelluksia!

Kurssin esittely

Tervetuloa Toiminta digitaalisessa ympäristössä -kurssin jälkeiselle syventävälle jatkokurssille. Tämä kurssi on vapaavalintainen, kolmen osaamispisteen (3 osp) kokonaisuus. Tavoitteena on, että kurssin suorittamisen jälkeen osaat Googlen tarjoamin palveluin:

Tällä kurssilla käytämme toimintaympäristönä Googlen tarjoamia alustoja ja sovelluksia (esimerkiksi toimisto-ohjelmia ja sähköpostia). Kurssin lopulla perehdymme lisäksi hieman verkkosivujen tekemiseen, mistä voi olla tulevassa työelämässä paljonkin hyötyä.

Miksi Google? Google valikoitui tälle kurssille siksi, että se on ilmainen ja täten helposti saatavilla. Voi olla, että tulet myöhemmin työelämässä käyttämään esimerkiksi Microsoftin ohjelmia (Word, Excel, jne.), mutta ei hätää: jos osaat tämän kurssin sisällöt, on sinun helppoa vaihtaa toiseen toimisto-ohjelmaan - niissä on varsin samanlainen toimintaperiaate!
Google Sites puolestaan tarjoaa hyvän alustan tuottaa ensimmäistä kertaa omat kotisivut.

Tällä syventävällä digitaalisen osaamisen kurssilla jatketaan siitä, mihin edeltävä kurssi Toiminta digitaalisessa ympäristössä, ammatillisen perustutkinnon pakollinen YTO -osa-alue päättyi. Tämä kurssi on laajuudeltaan kolme osaamispistettä (3 osp), ja siinä tutustutaan toimisto-ohjelmiin Googlen tarjoamin sovelluksin (pakollisessa osassa käytössä oli Microsoft Officen toimisto-ohjelmapaketti)

Opetusjakson sisällöt ja tavoitteet:

  1. Opetusjakson aikana tutustutaan tarkemmin Googlen tarjoamiin sovelluksiin (Drive, Gmail, Docs, Sheets, Forms, Sites), mutta myös muihin sovelluksiin (esim. Maps, Photos, Slides).
  2. Opetusjakson aikana tutustutaan verkossa ja sähköpostissa toimimisen hyviin käytänteisiin.
  3. Tavoitteena on, että tiedostat sovellusten mahdollisuudet liikunta-alan ammattilaiselle ja osaat hyödyntää niitä omassa ammatissasi.
  4. Lisäksi tavoitteena on sujuvoittaa sovellusten käyttöä rutiininomaiseksi (esim. pikanäppäinten hyödyntäminen sovelluksissa, tyylien käyttö tekstikäsittelyssä, kaavojen hyödyntäminen taulukkolaskennassa jne.)

Opetusjakson arviointi:

Kurssiin liittyvät sisällöt / opetuskerrat:

Lyhyesti mainittuna tällä kurssilla käydään yllä olevan listan mukaiset teemat (Osat 1-6).

Jokainen osa käydään yhden opetuskerran aikana:

Kurssin opetusvideot

Kurssimateriaalissa on tarjolla useita opetusvideoita, jotka löytyvät materiaalista vaaleankeltaisella taustavärillä olevina linkkeinä Youtubeen. Kyseinen kanava on luotu täysin tätämn kurssin tarpeisiin, ja voit tutustua kanavan tarjontaan tästä Youtube-linkistä.

Täältä löydät kurssiin liittyvät video-ohjeet kootusti.

Osa1: a. Google tilin luominen -ohjeet

Osa1: b. Gmailin käytön aloitus

Osa1: c. Google-sovellusten esittelyä

Osa3: a. Sheets: kirjanpito

Osa3: b. Sheets: liikuntapäiväkirja

Osa4: a. kyselyn luominen Google Forms:illa

Osa4: b. esityksen luominen Google Slides:illa

Osa5: a. Google Sites -verkkosivun luonti

Kurssin opiskelutavat ja materiaalin käyttö

1. Tämä materiaali on tehty siten, että sen ohjeita seuraamalla voi toteuttaa kunkin opetuskerran tehtävät.

2. Oppiminen tapahtuu oppilaitoksen tietokoneluokassa jossa opettaja on paikalla. Vaikka materiaali on tuotettu siten, että omatoiminen opiskelu mahdollistuu, opettajaa saa pyytää apuun aina, jos jotain kohtaa ei ymmärrä tai jokin asia ei onnistu.

3. Sivuston sivut koostuvat opetuskertakohtaisista osista. Jokainen osa koostuu opetuskerran sisällöistä ja tavoitteista, jota seuraa tarkempi opetuskertaan liittyvä ohjeistus. Ohjeita ensimmäisillä tunneilla on annettu sekä tekstimuodossa että ohjevideoina.

Sivuilla käytetään pohjavärejä seuraavasti: Vihreä pohjaväri kuvaa kyseisen opetuskerran sisältöjä ja tavoitteita. Videolinkit löytyvät nopeasti punertavina pohjina ja tehtävät vaaleanvihreinä pohjina. Pinkeistä osista pääset navigoimaan sivuston sisällä (oikea valikko) ja mahdollisesti myös muille sivuille.

4. Opiskeluvinkki: Silmäile koko opetuskerran sisältö kertaalleen läpi (kaikkea ei selailuvaiheessa ole tarkoitus vielä sisäistää). Selailun jälkeen käy kyseisen kerran opetusmateriaali läpi järjestyksessä, katsoen myös ohjevideot siinä järjestyksessä kun ne materiaalissa ovat.

5. Opiskelu parin kanssa on usein yksinopiskelua tehokkaampaa - Materiaaliin tutustumisen ja videoiden katsomisen jälkeen voit tehdä tehtäviä samanaikaisesti, yhteistyössä parin kanssa. Kuitenkin jokainen palauttaa oman tehtävänsä jokaisesta osasta.

6. Jos työskentelet yhdessä parin kanssa, pitäkää puhetaso sellaisena, ettei se häiritse muita opiskelijoita.

7. Materiaalin lopusta löytyy aina myös tehtäväpaketti, jossa pääset alkuun opetustunnilla, mutta suuri osa siitä jäänee kotona tehtäväksi. Tehokkaimman hyödyn tulevaisuutta varten saat, kun palaat vielä kotona tehtäviä tehdessä materiaalin pariin. Tarvittaessa voit katsoa myös kyseisen opetuskerran videon/videot uudelleen. Tällöin asiasisältö ja erityisesti ymmärrys niihin omaksutaan tehokkaasti.

8. Malliversiot esimerkiksi tekstinkäsittelyyn (Google Docs), taulukkolaskentaan (Google Sheets) ja kyselylomakkeen tekoon (Google Forms) ovat helpottamassa oppimista ja oman tehtävän tekoa. Pelkästään niitä kopioimalla pääset nopeasti lopputulokseen, mutta asiasisällön omaksuminen ja ymmärrys saattavat jäädä vähemmälle.

9. Kurssin edetessä Googlen ympäristö ja sovellukset tulevat jokaiselle tutuiksi, joten kaikkea ei tässä materiaalissa "pureskella valmiiksi" opiskelijalle. Sen sijaan sinua, arvoisa kurssimateriaalin lukija, johdatellaan Googlen tarjoamiin ohjeisiin yhä enenevissä määrin kurssin edetessä. Sinne on hyvä palata myös kurssin päättymisen jälkeen, sillä täyttä varmuutta tämän opetussivuston sisällön pysyvyydestä ei ole hamaan tulevaisuuteen saakka.

10. Näillä näkymin materiaali on nähtävillä tällä sivulla ainakin kesään 2022 saakka. Sen jälkeisestä näkyvyydestä ei kuitenkaan varmuutta ole. Toisaalta sinulla on kurssin päättyessä omalla tililläsi hyvät materiaalit, joista lähteä kehittelemään uutta sisältöä ammatin tueksi.

11. Antoisaa opiskelua ja tervetuloa oppimaan!

Mikko Petäjämäki

Kurssin opettaja: Mikko Petäjämäki

Sähköposti: mikko.s.petajamaki@student.jyu.fi

Puhelin: -