Tutustuminen Googlen Forms -kyselylomakkeeseen ja Slides esitysgrafiikkasovellukseen

Tämän kerran sisällöt ja tavoitteet:

  1. Osaat luoda, tuottaa ja muokata esitysgrafiikkatiedoston Google Slides:illa.
  2. Osaat tuottaa kyselyn Google Forms:illa, tiedät, mitä vastuita kuuluu henkilötietojen keräämiseen eurooppalaisen henkilösuojatietolain GDPR:n myötä.
  3. Osaat jakaa kyselyn ja analysoida saatuja vastauksia sekä Forms:in että Sheets:in avulla.

1. Tutustuminen Slides -esitysgrafiikkaohjelmaan

Tutustu esimerkkivideon Slides-esitysgrafiikkasovellukseen. Videolla tehtyyn valmiiseen lukujärjestysversioon pääset tästä.

Video 1: esityksen luominen Google Slides:illa

2. Google Forms - Mikä ja miksi?

Googlen Forms tarjoaa helpon tavan kyselyjen tekoon. Olet ehkä itsekin vastannut jonkun lähettämään Forms-kyselyyn. Liikunta-alan käyttötilanteita voisivat olla esimerkiksi osallistujailmoittautumisten kerääminen liikuntatapahtumaa varten tai palautteen kerääminen tapahtuman jälkeen asiakkailta. Forms:in käytön iso etu on siinä, että tulokset voidaan koota helposti hallinnoitavaan muotoon Google Sheets -taulukkolaskentadokumenttiin myöhempiä analyyseja varten. Nämä analyysit puolestaan voivat liittyä esimerkiksi tapahtuman ennakointiin niin tarvittavien ruoka- tai varustemäärien suhteen kuin vaikkapa budjetin laadintaan. Lue Googlen sivuilta Forms:in yleisesittely.

2.1 Tietosuojalaki

Kun kerää muilta vastauksia kyselyllä, tulee huomioida henkilötietosuojalain mukaiset seikat. Tutustu niihin seuraavista linkeistä:

Forms:illa voit siis kerätä henkilö- ym. tietoja sujuvasti ja ne pysyvät tilisi käyttäjätunnuksen ja salasanan takana tallessa. Henkilötietomateriaalin suojaaminen on eurooppalaisen henkilötietosuojalain vuoksi oleellista. Forms ja Sheets tarjoavat helpon mahdollisuuden tarkastaa yksittäisen henkilön tiedot, mikäli hän niitä pyytää. Samoin poistaminen on helppoa: poistetaan kyselyn vastauksista sekä Sheets-koosteesta joko yksittäisen henkilön tai kaikkien vastaajien tiedot. Toimintatavat löytyvät Googlen omista ohjeista.

2.2 Tutustutaan Forms:iin luomalla kysely

Tutustu Forms-lomakkeen luontivideoon. Videolla tehtyyn valmiiseen kyselyyn pääset tutustumaan/vastaamaan tästä.

Video 2: kyselyn luominen Google Forms:illa

3. Tehtävät

Tehtävä 1:

Luo lomake kuvitteellista tai oikeaa liikuntatapahtumaa varten. Lomakkeella tulee olla ainakin seuraavat sisällöt:

Tehtävä 2:

Luo esimerkkivideon kaltainen esitys Slides:illa. Esityksen aiheen saat itse keksiä ja pari diaa riittää (saat toki tehdä laajemmankin).

Tehtävä 3:

Jaa kyselysi kaikille muille kurssilaisille. Kysely tulee lähettää muille yhden vuorokauden kuluessa tämän oppitunnin päättymisestä.

Tehtävä 4:

Saat kyselykutsun muilta kurssilaisilta ja sinun tulee vastata vähintään viiteen Forms-kyselyyn. Vastaa viidelle henkilölle, jotka ovat aakkosjärjestyksessä sinun jälkeesi. Mikäli olet aakkosjärjestyksen loppupäässä, vastaa viimeisille + aakkoslistalla ensimmäisille, jotta saat määrän täyteen. Voit myös vastata muillekin halutessasi! Vastausaikaa on kaksi vuorokautta tämän opetuskerran päättymisestä.

Tehtävä 5:

Kerää vastaukset Sheets-dokumentille, ja luo vastauksista ainakin yksi kuvaaja. Kuvaajan voit valita itse (esim. pylväs, ympyrä, viivadiagrammi tms.)

Tehtävän palautus

Jaa Forms-kyselylomakkeesi, kyselyvastausten Sheets-koonti ja Slides-esityksesi opettajalle kommentointioikeuksin sähköpostitse osoitteeseen liikunnanohjauskurssi.mikko@gmail.com ennen seuraavaa opetuskertaa.

Lisäapua Google Forms -kyselyn toteutukseen ja analyysiin on tarjolla: